Flota

Karta FLOTA umożliwia bezgotówkowe zakupy paliw i usług na najszerszej sieci stacji paliw w Polsce (ponad 1700 placówek pod markami ORLEN i BLISKA). Zaletami tego programu flotowego są także: uproszczone fakturowanie, odroczone terminy płatności, a przede wszystkim indywidualne dostosowanie oferty do realnych potrzeb i specyfiki posiadanej floty.
Warunkiem przystąpienia do programu Flota jest zakup minimum 1000 litrów paliwa miesięcznie.

Rodzaje kart

PKN ORLEN oferuje dwa rodzaje kart flotowych:

  • kartę typu "S" - wystawianą na numer rejestracyjny pojazdu
  • kartę typu "K" - wystawianą imiennie na kierowcę

Na każdej karcie flotowej można zaprogramować limity - według oczekiwań klienta:

liczby dziennych wizyt na stacjach paliwowych (liczba transakcji/dzień)
ilości tankowanych paliw (limit jednorazowy, tygodniowy, miesięczny wyrażony w litrach)
wartości zakupionych produktów i usług (limit jednorazowy, tygodniowy, miesięczny wyrażony w PLN)

Ponadto istnieje możliwość uruchomienia na kartach flotowych opcji obligującej kierowcę do podawania przy każdym tankowaniu stanu licznika kilometrów lub numeru konta wewnętrznego firmy do rozksięgowywania transakcji flotowych, co zapewnia szczegółową kontrolę nawet pojedynczych zakupów. W ten sposób można skutecznie eliminować tankowanie nadmiernej ilości paliwa przez auta służbowe lub niedozwolone wizyty na stacjach, np. w dni wolne od pracy. Tylko od klienta zależy, jakie parametry zostaną zapisane na karcie. W tym zakresie zostawiamy klientom calkowitą dowolność. Czytaj więcej na stronie orlen.pl
Full Review William Hill www.wbetting.co.uk

orlen